Aanvraagformulier

Lees dit eerst

Particulier of instelling?

Selecteer hieronder eerst of u een aanvraag doet voor een of meer individuen of voor een vereniging, stichting, werkgroep, e.d.

Welke internetbrowser?

We raden u aan geen gebruik te maken van Internet Explorer om dit formulier in te vullen omdat deze niet langer wordt ondersteund (Microsoft gebruikt nu Edge als internetbrowser). Alle overige actuele internetbrowsers worden wel ondersteund.

Tussentijds opslaan

U hoeft u dit formulier niet in één keer in te vullen. Als u de browser sluit, worden alle ingevulde gegevens automatisch opgeslagen zodat u de volgende keer verder kunt gaan waar u gebleven bent.

Sluitingsdata

Het bestuur behandelt de aanvragen tijdens vijf beslisronden per kalenderjaar. Dien uw aanvraag op tijd in want aanvragen worden niet in behandeling genomen als het project al is gestart. Klik hier voor de sluitingsdata.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
De volgende velden werden niet (of onjuist) ingevuld:

Contactgegevens

Gegevens van degene die deze aanvraag indient

Naam van stichting, werkgroep, vereniging, e.d.

Vestigingsadres

Contactpersoon voor dit project

Correspondentieadres voor deze aanvraag (indien afwijkend van hierboven)

0 / 300