Aanvraagformulier

Lees dit eerst

Particulier of instelling?

Selecteer hieronder eerst of je een aanvraag doet voor een of meer individuen of voor een vereniging, stichting, werkgroep, e.d.

Upload alleen bestanden in pdf

Aan het einde van het formulier kun je bijlagen uploaden. Lever deze altijd in pdf aan.

Cultuurprojecten

Heb je een cultuurproject en wil je maximaal €2.000 aanvragen? Dan kun je in plaats van een projectplan ook een video/vlog van maximaal 3 minuten insturen; vermeld op het aanvraagformulier de link naar de vlog bij vraag 2 (omschrijving van het project) of mail het bestand via bijv. WeTransfer naar contact@hervormdweeshuiszwolle.nl. De video/vlog dient antwoord te geven op de vragen: 'Wat wil je organiseren, wat houdt het in en op welke manier levert dit een bijdrage voor de Zwolse jeugd?'

Welke internetbrowser?

We raden je aan geen gebruik te maken van Internet Explorer om dit formulier in te vullen omdat deze niet langer wordt ondersteund (Microsoft gebruikt nu Edge als internetbrowser). Alle overige actuele internetbrowsers worden wel ondersteund.

Tussentijds opslaan

Je hoeft  dit formulier niet in één keer in te vullen. Als je de browser sluit, worden alle ingevulde gegevens automatisch opgeslagen zodat je de volgende keer verder kunt gaan waar je gebleven bent.

Sluitingsdata

Het bestuur behandelt de aanvragen tijdens vijf beslisronden per kalenderjaar. Dien jouw aanvraag op tijd in want aanvragen worden niet in behandeling genomen als het project al is gestart. Klik hier voor de sluitingsdata.

Stap 1
Stap 2
Stap 3
De volgende velden werden niet (of onjuist) ingevuld:

Contactgegevens

Gegevens van degene die deze aanvraag indient

Naam van stichting, werkgroep, vereniging, e.d.

Vestigingsadres

Contactpersoon voor dit project

Correspondentieadres voor deze aanvraag (indien afwijkend van hierboven)

0 / 300